Ostueeskiri

1. Üldsätted
1.1. See ostueeskiri on ette nähtud teabe edastamiseks ettevõtte Sejler OÜ (Müüja) kohta ning e-poes kaupa soetavatele isikutele (Ostja) e-poes doktorvolt.ee müüdava kauba müügitingimuste kohta.
1.2. Seda eeskirja rakendatakse Kauba müümisel kõigi Müüja ja Ostja vahel sõlmitavate lepingute puhul. Enne Kauba tellimist e-poest palume Eeskirja tähelepanelikult läbi lugeda ja veenduda, et olete sellest õigesti aru saanud. Palume pöörata tähelepanu sellele, et enne tellimuse vormistamist on Ostja kohustatud kinnitama, et ta on nõus Eeskirjaga ning Privaatsuspoliitikaga (peatükk 4), kui aga Ostja keeldub seda tegemast, siis ei ole tellimuse lõpetamine ja Kauba tellimine võimalik.
1.3. Ostjal on soovitatav see Eeskiri kasutamiseks välja printida.
1.4. Samuti teavitame, et seda Eeskirja võidakse muuta peatükis 6 sätestatud korras. Kauba tellimisel soovitame iga kord Eeskiri uuesti läbi lugeda, et Ostja oleks veendunud, et ta saab täielikult aru, millistel tingimustel ta konkreetsel juhul tellimuse teeb.
1.5. See Eeskiri ja kõik Müüja ja Ostja vahel sõlmitud Lepingud koostatakse riigikeeles.

2. Teave Müüja kohta
2.1. Seda Eeskirja rakendatakse Kauba soetamisel aadressil e-poe Doktorvolt. Müüja on Sejler OÜ, Eesti Vabariigis nõuetekohaselt registreeritud ja tegutsev ettevõte, juriidilise isiku registrikood: 14479839, asukoha aadress Kadaka tee 3a-25, Tallinn, 10621. Müüja käibemaksukohuslase kood on EE102070190.
2.3. Müüja kontaktteave on esitatud veebilehel jaotises Kontaktid.

3. Kaubad
3.1. E-poes esitatud Kauba kujutised on illustreeriva iseloomuga. Ostja mõistab, et Kaubad võivad pisut erineda piltidel kujutatust.
3.2. Kaupade pakendid võivad erineda neist, mis on esitatud e-poe fotodel.
3.3. Kaubad millel on märginud "laos" kohe saadaval. Kauba saatmine kohaletoimetamisteenusele või kauba võtmine ise toimub jaotises Kontaktid täpsustatud ettevõtte aadressil. Tooted, millel on märginud "tellimisel", tarnitakse ostjale jaotises Kättetoimetamine toodud tingimustel ja aja jooksul.
3.4. Müüjal on õigus seada üksiktellimuse puhul konkreetsele tootele minimaalne ja/või maksimaalne tellimiskogus.

4. Privaatsuspoliitika
4.1. Privaatsuspoliitika on kirjatatud privaatsuspoliitikas.

5. Ostu-müügilepingu sõlmimine
5.1. Selles e-poes saavad Kaupa soetada järgnevad Ostjad:
a) füüsilised isikud, kes on vähemalt 18 (kaheksateistkümne) aasta vanused;
b) 14 (neljateistkümne) kuni 18 (kaheksateistkümne) aasta vanused füüsilised isikud, kui nad on saanud vanemate või hooldajate nõusoleku, välja arvatud juhtudel, kui nad käsutavad oma isiklikku raha;
c) juriidilised isikud.
5.2. Kinnitades Eeskirjaga tutvumist, kinnitab isik, et tal on õigus sellest e-poest Kaupa soetada.
5.3. Müüja sätestatud Kauba tellimise kord annab Ostjale võimaluse enne tellimuse lõplikku esitamist see üle kontrollida ja võimalikud vead parandada. On soovitatav, et Ostja loeks enda koostatud tellimust hoolikalt ja kontrolliks seda igal tellimuse edastamise etapil.
5.4. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui Ostja on veebipoes kokku pannud oma Ostukorvi, märkinud ära Ostja ees- ja perekonnanime (ladina tähtedega) ja kohale toimetamise aadressi, täpse postiindeksi, on valinud makseviisi ja tutvunud selle Eeskirjaga ning vajutab nupule „Tellida". Müüjal on õigus võtta ühendust Ostjaga tellimuses märgitud telefoninumbril sõlmitud lepingu küsimustes või lepingu täitmisel ilmnenud ebaselguste lahendamiseks.
5.5. Kui Ostja on tellimuse esitanud, siis saadetakse talle e-kiri, millega kinnitatakse tellimuse saamist.
5.6. Kui tellimus on kokku pandud, kinnitab Müüja tellimuse, saates Ostjale e-kirja, millega teavitab, et Kaubad on Ostjale välja saadetud või kätte saamiseks valmis pandud (sõltuvalt sellest, milline Kauba kättesaamise viis oli valitud).
5.7. Kõik Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Lepingud (tellimused) registreeritakse ja säilitatakse e-poe andmebaasis.
5.8. Lepingu sõlmimisel annab Ostja oma nõusoleku, et ostu sooritamise ajal märgitud e-posti aadressile saadetakse talle tellimuse elektrooniline käibemaksuarve, millele on märgitud ostu andmed.
5.9. Sel juhul, kui Müüjal ei ole võimalik Kaupa müüa, näiteks seetõttu, et Kaupa laos ei ole, kuna Kaup ei ole enam müügil, või vea tõttu, mis on seotud e-poes sätestatud hinnaga, siis teavitab Müüja Ostjat sellest e-posti teel või muude sidevahenditega ja tellimust ei täideta. Sel juhul, kui Ostja on juba Kauba eest tasunud, tagastab Müüja tasutud summa 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.

6. Õigus muuta eeskirja
6.1. Müüja jätab enesele õiguse muuta seda Eeskirja, kaasa arvatud, kuid mitte piirdudes, seoses:
a) maksetingimuste muutumisega;
b) kohandatavate õigusaktide muutumisega.
6.2. Kauba igakordsel tellimisel kehtib Müüja ja Ostja vahel sõlmitava Lepingu puhul tol hetkel kehtiv Eeskirja redaktsioon.
6.3. Eeskirja muutmisel kooskõlas selle Eeskirja punktiga 6 teavitab Müüja Ostjat iga kord, kui Eeskirja on muudetud, ja muutmise kuupäev avaldatakse Eeskirja punktis 1.4.

7. Kauba tagastamine, Lepingust taganemine
7.1. Ostjal on õigus ilma põhjust nimetamata tagastada Kaup ja sellest Lepingust taganeda punktis 7.3 sätestatud aja jooksul. See põhimõte tähendab, et kui Ostja on selle aja jooksul ümber mõelnud või otsustanud muudel põhjustel Kaubast loobuda, siis on tal õigus teatada Müüjale oma taotlusest, tagastada Kaup Müüjale ja saada tagasi Kauba eest tasutud raha.
7.2. Nimetatud õigus ei kehti lepingutele, mille alusel valmistati Kaup Ostjale eritellimusel, mis ei olnud valmistatud eelnevalt, ja mis valmistatakse, arvestades Ostja isiklikku valikut või juhtnööre, samuti Kauba puhul, mis on selgelt kohandatud Ostja isiklikeks vajadusteks.
7.3. Ostja õigus taganeda Lepingust tekib Lepingu sõlmimise päevast, nagu seda on kirjeldatud Eeskirja osas 5. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Kauba talle üleandmise päevast loobuda Lepingust, tagastada Kaup Müüjale ja saada tagasi selle Kauba eest makstud raha.
7.4. Ostja, kes soovib tagastada Kauba ja tühistada Lepingu, peab edastama Müüjale vabas vormis taotluse, milles on kirjeldatud otsust taganeda Lepingust. Saanud Ostja taotluse, saadab Müüja viivitamata välja kinnituse taotluse saamise kohta.
7.5. Ostja viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil Müüjale on teatatud otsusest tagastada Kaup (lepingust taganeda), tagastab või annab Kauba üle Müüjale või Müüja volitatud isikule. Tähtaeg on täidetud, kui Ostja on Kauba edastanud enne, kui lõpeb 14 (neljateistkümne) päeva pikkune tähtaeg.
7.6. Ostja võib Kauba tagastamise õigust kasutada ainult juhul, kui Kauba tagastamise tähtaega (nimetatud punktis 7.3) ei ole ületatud, ja siis, kui Kauba saab viia algsesse olekusse ja müüa maha täis- või soodushinnaga.
7.7. Ostjale, kes tagastab kauba, tagastatakse Kauba eest makstud raha, välja arvatud saatmiskulud. Saanud kätte Kauba ja hinnanud selle kvaliteeti, tagastab Müüja Kauba eest makstud raha mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, võttes arvesse Eeskirja punkti 7.12 sätteid. Kui Kaup tagastatakse seoses kauba kvaliteedi puudustega, kehtivad selle Eeskirja punkti 7.11 sätted.
7.8. Ostja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest (sealhulgas, kuid piirdumata, Eeskirja punktis 7.9 nimetatud juhtudel), kui see on tekkinud toimingute tõttu, mis ei olnud vajalikud Kauba laadi, omaduste ja toimimise kindlaks tegemiseks. Müüjal on õigus ühepoolselt vähendada Ostjale tagastatava summa suurust proportsionaalselt nimetatud kauba väärtuse vähenemisega.
7.9. Tagastatav Kaup ei tohi olla rikutud, peab olema säilitanud kaubandusliku välimuse (etiketid kahjustamata, kaitsekiled eemaldamata jne), peab olema kasutamata. Kõik tagastatavad Kaubad peavad olema autentsete etikettidega, kaitsekotikeste ja samade lisadega, millega need müüdi. Kaup tuleb tagastada korralikus originaalpakendis (koos kasutusjuhendi ja garantiitalongiga, kui need olid koos Kaubaga kohale toodud) ja sama komplektsusega, nagu siis, kui selle ostis Ostja.
7.10. Kauba tagastamisel tuleb esitada käibemaksuarve (number) ja tellimuse number.
7.11. Kui Kaup tagastatakse Ostjale seoses Kauba kvaliteedi puudustega, kohustub Müüja täielikult tagastama Ostjale mittekvaliteetse Kauba eest tasutud hinna ja hüvitama saatmis- ja tagastuskulud. Kui tagastatakse vaid osa Kaupa, tagastatakse saatmiskulu vaid sel juhul, kui ülejäänutele sama tellimuse Kaupadele, ostes vaid neid, oleks kehtinud väiksem saatmiskulu, kui see saatmiskulu, mis kehtis, ostes Kaupa koos tagastatava Kaubaga, ja vaid selles ulatuses, mis on võrdne nimetatud saatmiskulu vahega. Kui oli valitud muu kui Müüja pakutud kauba tagastamise viis ning seetõttu on tekkinud ebaproportsionaalsed või väga suured kulud, ei ole Müüja kohustatud katma sellise kauba tagastamiskulusid.
7.12. Tavapraktika on see, et Müüja kannab tagastatavad summad Ostja nimetatud pangakontole ükskõik millisesse Eesti Vabariigis tegutsevasse panka.
7.13. Müüjal on õigus mitte tagastada Ostja tasutud summasid enne, kui Kaup on Müüjale üle antud ja on Müüja poolt üle kontrollitud Eeskirja punkti 7.8 ja 7.9 alusel.
7.14. Kui Kaup on Ostjale kohale toimetatud pärast Lepingu tühistamist:
a) Ostja on kohustatud viivitamata tagastama kauba Müüjale;
b) välja arvatud juhtudel, kui see on seotud mittekvaliteetse Kaubaga, nagu see on kirjas punktis 7.11, Ostja vastutab Kauba Müüjale tagastamise kulude hüvitamise eest;
c) Ostjal on kohustus säilitada Kaupa nõuetekohaselt kuni selle Müüjale tagastamise hetkeni.
d) Kauba eest tasutud hind ja saatmiskulud hüvitatakse Ostjale punkti 7.7 alusel.
7.15. Ostjal on kõigil juhtudel õigused, mis tekivad mittekvaliteetse Kauba ostmisel ja on sätestatud Eesti Vabariigi õigusaktides. Tagastamisreeglid, mis on sätestatud 7. ja teistes Eeskirja osades, ei mõjuta nende õiguste kehtimist.

8. Kohale toimetamine
8.1. Kauba toimetab kohale transpordiettevõte müüja valikul. Tellimus summas 120 eurot või rohkem tarnitakse müüja kulul, muudel juhtudel lisatakse tellimuse arvele tarnekulud.
8.2. Ostja on kohustatud nimetama täpse Kauba kohale toimetamise koha. Kohale toimetamise täpne hind sõltub tellitud Kauba kaalust ja hinnast ning selle määrab transpordiettevõte.
8.3. Ostja tellimus täidetakse planeeritavaks päevaks, mis on märgitud punktis 5.6 nimetatud sõnumis Kauba välja saatmise kohta, välja arvatud juhul, kui ilmnevad Müüja kontrollile mittealluvad sündmused (nagu neid on kirjeldatud käesoleva Eeskirja osas 15).
8.4. Tavaliselt toimetatakse Kaubad Ostja nimetatud aadressile jaotises „Kauba kohale toimetamine ja vastu võtmine" nimetatud tähtaja jooksul. Müüja ei garanteeri, et Kaup toimetatakse kohale kõigil juhtudel selles punktis nimetatud tähtaja jooksul, eriti kui tellitavaid Kaupu ei ole Müüja ladudes. Kaubad toimetatakse kohale kogu Eesti Vabariigi territooriumil.
8.5. Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle hetkel, kui kuller annab Kauba Ostjale üle. Kauba juhusliku hävimise või rikkumise risk läheb Ostjale üle siis, kui tema või tema nimetatud isik, välja arvatud kuller, võtab kauba vastu. Kui Kauba vedaja on Ostja ise valinud, Müüja aga sellist tarneviisi välja ei pakkunud, läheb selles osas nimetatud risk üle Ostjale siis, kui Kaup antakse üle vedajale.
8.6. Saadetise kohale toimetamise ajal on Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja kohustatud koos transpordiettevõtte esindajaga kontrollima saadetise pakendi seisundit, juhindudes kulleriteenuseid osutava organisatsiooni eeskirjast.
8.7. Kui on tuvastatud, et pakend on kahjustatud, siis on Ostjal või olenevalt olukorrast Ostja esindajal õigus saadetist mitte vastu võtta. Sel juhul täidab kulleriteenuseid osutava organisatsiooni esindaja koos Ostjaga või olenevalt olukorrast Ostja esindajaga spetsiaalse saadetiste kontrollimise akti, mille esitab kulleriteenuseid pakkuva asutuse esindaja ja milles kirjeldatakse leitud kahjustusi.
8.8. Kui Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja on saadetise vastu võtnud ja andnud allkirja kulleriteenuseid osutava ettevõtte esindaja käsiskännerisse või tarne paberkandjal kinnituslehele ilma märkusteta, siis loetakse, et Kaup on kohale toodud kahjustamata pakendis ja käsiskänneris või tarne paberkandjal kinnituslehel nimetatud lisateenused on nõuetekohaselt osutatud, kui ei ole tõestatud vastupidist.
8.9. Kui Kaubad on Ostja nimetatud aadressile kohale toodud ja seal üle antud, siis loetakse, et Kaup on Ostjale üle antud, vaatamata sellele, kas Kauba võttis faktiliselt vastu Ostja või Ostja nimetatud aadressil ükskõik milline teine isik. Kui planeeritaval Kauba kohale toimetamise päeval Kaupa ei ole kohale toodud, siis teavitab Ostja sellest Müüjat viivitamatult, kuid hiljemalt planeeritavale tarnepäevale järgneval päeval.
8.10. Kui Kaupa ei võta vastu Ostja ise, siis on Ostja kohustatud kohale toimetamise tellimuse täitmisel nimetama Kauba vastu võtma volitatud isiku andmed.
8.11. Kauba vastuvõtmisel tuleb esitada kehtiv isikusamasust kinnitav dokument, et oleks võimalik Ostjat nõuetekohaselt tuvastada. Juhul, kui Ostja Kaupa ise vastu võtta ei saa, aga Kaup on kohale toimetatud Ostja nimetatud aadressil, siis ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone seoses Kauba valele isikule üleandmisega.
8.12. Ostja on kohustatud Kauba kätte saamisest 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kontrollima Kauba pakendeid, kogust, kvaliteeti, sortimenti ja komplektsust. Kui Ostja ei ole nimetatud tähtaja jooksul seda kohustust täitnud ega ole Müüjale pretensioone esitanud, siis loetakse, et Kauba pakendid on nõuetekohased, kogus, kvaliteet, sortiment ja komplektsus vastavad Lepingu tingimustele.

9. Kauba hind ja kohale toimetamise kulud
9.1. Kauba hinnad on sellised, nagu on näidatud e-poes. Müüja teeb kõik endast oleneva tagamaks, et Kauba hinnad oleks sel hetkel, kui Ostja esitab tellimuse, õiged. Kui Müüja märkab, et Kauba hindades on ebatäpsusi, siis kohandatakse nende Reeglite punkti 9.5.
9.2. Kauba hinnad võivad muutuda, kuid muudatused ei avalda mõju juba sõlmitud Lepingutele.
9.3. Kauba hinnad avaldatakse koos taolise suurusega käibemaksuga (seal, kus käibemaksu rakendatakse), nagu tol konkreetsel ajal kehtib Eesti Vabariigis. Juhul, kui KM suurus muutub ajavahemikul tellimuse esitamisest kohale toimetamise päevani, siis KM muutumist arvestades võib hind muutuda, välja arvatud juhtudel, kui Ostja on Kauba eest täielikult tasunud enne KM suuruse muutumist. Müüja teavitab hinna taolisest muutumisest Ostjat kirjalikult ja annab Ostjale võimaluse soetada Kaubad korrigeeritud hinna eest, arvestades KM muutunud suurust, või tühistada tellimus. Tellimust ei täideta seni, kuni ei ole saadud Ostja vastust. Juhul, kui Ostjaga ei õnnestu kontakti saada tema nimetatud kontaktidel, siis loetakse, et tellimus on tühistatud ja Ostjat teavitatakse sellest kirjalikult.
9.4. Kauba hinnad ei hõlma tellimuse ettevalmistamise ja kohaletoimetamise kulusid.

10. Tasumine
10.1. Kauba eest võib Ostja tasuda:
a) pangaülekande arve tasumine;
b) maksmine PayPali maksesüsteemi kaudu;
c) sularahas või krediitkaardiga kättesaamisel väljastamise kohas;
10.2. Maksemeetodi valitakse tellimuse vormistamine ajal veebilehel.
10.3. E-pood Tax Free teenuseid ei paku.

11. Ostja õigused
11.1. Ostja kohustub registreerimisvormil esitama vaid õiged ja põhjalikud andmed. Kui muutuvad registreerimisvormil esitatud andmed, on Ostja kohustatud viivitamata need uuendama.
11.2. Ostja kohustub ausalt ja õigesti kasutama e-poodi, mitte kahjustama selle tööd või stabiilset toimimist. Kui Ostja ei järgi seda kohustust, on Müüjal õigus etteteatamata piirata või peatada (lõpetada) Ostja võimalus kasuta e-poodi ja ta ei vastuta mingite sellega seotud Ostja kahjude eest.
11.3. Ostja on kohustatud tasuma tellitud Kaupade eest ja need vastu võtma vastavalt käesolevas Eeskirjas kehtestatud korrale. Kui arve ei ole kolme päeva jooksul tasutud, tühistab müüja tehtud tellimuse ja tühistab arve.
11.4. Olenemata kohustustest, mis on sätestatud Eeskirja punktides, kohustub Ostja, enne kui hakkab Kaupa kasutama (sh seda kokku panema, monteerima jne), vaatama selle üle ja veenduma, et saadud kaup on see, mille Ostja tellis.
11.5. Ostja on kohustatud järgima muid käesolevas Eeskirjas ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.

12. Tootja garantii ning kvalitet
12.1. Mõningatele Müüja müüdavatele Kaupadele kehtib tootja garantii. Teave selle ja sellega seotud tingimuste kohta on esitatud Kaubale lisatud tootjagarantiis.
12.2. Tootjagarantii lisandub Ostja õigusele, mis on seotud mittekvaliteetsete Kaupadega.
12.3 Kaupade kvaliteedi määrab tootja. Tootja garanteerib, et kaup vastab kõigile Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kehtivatele standarditele.
12.4. Kauba puudujäägid kõrvaldatakse, ebakvaliteetsed Kaubad vahetatakse ja tagastatakse, juhindudes Eeskirjas sätestatud korrast ja arvesse võttes Eesti Vabariigi õigusaktide nõudeid, kahe aasta jooksul Kauba üleandmise päevast, kui Kauba puudujäägid tekkisid enne Kauba üleandmist või seoses enne Kauba üleandmist tekkinud põhjustel, mille eest vastutab Müüja.

13. Müüja kohustused
13.1. Müüja kohustub:
a) tegema pingutusi, et luua Ostjale tingimused e-poes pakutavate teenuste korrektseks kasutamiseks;
b) austama Ostja privaatsust, Ostja isikuandmeid käitlema vaid Eeskirjas, Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
13.2. Müüja kohustub järgima kõiki selles Eeskirjas sätestatud nõudeid.

14. Vastutus
14.1. Ostja vastutab tegevuse eest, mida tehakse e-poe kasutamisel, sealhulgas, kuid piirdumata, registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab tagajärgede eest, mis tekkisid registreerimisvormil esitatud andmete vigade või ebatäpsuse korral.
14.2. E-poes registreerunud Ostja vastutab oma sisselogimise andmete säilitamise ja (või) kolmandatele isikutele üleandmise eest. Kui e-poes osutatud teenuseid kasutavad kolmandad isikud, kes on sisse loginud e-poodi, kasutades selleks Ostja sisselogimise andmeid, peab Müüja sellist isikut Ostjaks ja Ostja vastutab sellise kolmanda isiku kõigi toimingute eest, mis on tehtud e-poes.
14.3. Müüja, kui see ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega, vabastatakse igasugusest vastutusest neil juhtudel, kui kahjud tekivad sellest, et Ostja, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesoleva Eeskirjaga, Privaatsuspoliitikaga ja teiste selles Eeskirjas sätestatud dokumentidega, kuigi selline võimalus tal oli.
14.4. Ostja on kohustatud hoidma oma e-poe andmeid turvaliselt ja mitte avaldama neid, tagama, et andmed oleksid teada vaid temale endale ja andmeid kasutaks vaid ta ise, mitte andma üle või muul moel mitte võimaldama teistel isikutel selliste andmetega tutvuda või neid kasutada. Kui tekib kahtlus, et sisselogimise andmed võisid sattuda teise isiku kätte, viivitamata teavitama sellest Müüjat, lisaks viivitamata teavitama Müüjat e-poodi sisselogimise andmete rikkumisest või avalikustamisest. Kõik toimingud, mis on teostatud Ostja tuvastamise koodiga, loetakse ostja poolt teostatuks ja Ostja vastutab täielikult selliste toimingute tagajärgede eest.
14.5. E-poega sõlmitud Lepingu rikkumise eest vastutavad pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
14.6. Sel juhul, kui Müüja rikub selle Eeskirja sätteid, vastutab ta Ostjale tekitatud kahju eest, mis tekib selles Eeskirjas sätestatud rikkumise tagajärjena. Kahju loetakse eeldatavaks, kui see on Müüjapoolse rikkumise ilmselge tagajärg või kui Müüja ja Ostja on sellist kahju või kaotust Lepingu sõlmimise ajal mõistnud.
14.7. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatud teabe eest, isegi kui Ostja satub nendele veebilehtedele Müüja e-poes olevate viidete kaudu.

15. Müüja poolt mittekontrollitavad sündmused
15.1. Müüja ei vastuta Lepingu või mingite muude kohustuste Lepingu alusel täitmata jätmise eest või hilinetud täitmise eest, kui selline mittetäitmine või hilinemine tekkis Müüjast mittesõltuvatel asjaoludel, nagu neid on kirjeldatud Eeskirja punktis 15.2.
15.2. Müüjast mittesõltumatu sündmus tähendab sellist sündmust või toimingut, mida Müüja ei saa põhjendatult kontrollida.
15.3. Sel juhul, kui toimub Müüjast sõltumatu sündmus, mis mõjutab Müüja kohustuste nõuetekohast täitmist Lepingu alusel:
a) Müüja teavitab viivitamatult Ostjat; ja
b) Müüja Lepingust tekkinud kohustuste täitmine peatatakse ja kohustuste täitmise tähtaega pikendatakse seniks, kuni lõpevad Müüjast sõltumatud sündmused. Kui Müüja poolt mittekontrollitavad sündmused mõjutavad Kaupade tarnet Ostjale, kooskõlastab Müüja uue tarnekuupäeva pärast seda, kui lõpevad Müüja poolt mittekontrollitavad sündmused.

16. Muud sätted
16.1. Kõigile Lepingutele, mis sõlmitakse Müüja ja Ostja vahel, kehtib see Eeskiri koos dokumentidega, mis on selgelt nimetatud. Igasugused kõrvalekaldumised sellest Eeskirjast kehtivad vaid sel juhul, kui need on vormistatud kirjaliku dokumendina.
16.2. Ostja, kes juhindub Eesti Vabariigi õigusaktidest, omab teatud õigusi, mis on seotud mittekvaliteetse Kaubaga. Ühtegi selle Eeskirja sätet ei tohiks tõlgendada selliste õiguste kasutamist piiravatena.
16.3. Müüjal on õigus võõrandada oma õigused ja kohustused Lepingu alusel kolmandale isikule või isikutele, kuid selline õiguste ja kohustuste võõrandamine ei mõjuta Ostja õigusi ja Müüja kohustusi selle Eeskirja alusel. Sellise võõrandamise korral teavitab Müüja Ostjat, esitades teabe üleandmise kohta e-kaupluses.
16.4. Ostjal ei ole õigus võõrandada või üle anda kõiki või osa oma õigustest ja kohustustest, mis tekivad sellest Eeskirjast, kolmandale isikule või isikutele Müüja kirjaliku nõusolekuta.
16.5. Kui mõni selle Eeskirja säte on kohtu poolt kuulutatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või mitte rakendatavaks, siis jäävad teised Eeskirja sätted kehtivaks ja toimivaks täies mahus. Kuid kui mõni selle Eeskirja säte on tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või rakendatavaks ainult osaliselt või teatud kindlas mahus, siis jääb see kehtima selles mahus, milles seda ei tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või mitte rakendatavaks.
16.6. Kui selles Eeskirjas ei ole sätestatud teisiti, siis ei tähenda Müüja ükskõik milline hilinemine oma kohustuste täitmisega või oma selle Lepinguga seotud õiguste kasutamisega Ostja kohustuse täitmisest vabastamist või sellest õigusest keeldumist ning ükskõik millise kohustuse eraldine või osaline täitmine või ükskõik millise õiguse eraldine või osaline kasutamine ei tähenda, et seda kohustust ei tule täita või seda õigust ei saa kasutada edaspidi.
16.7. Sellele Eeskirjale ja suhetele osapoolte vahel selle Eeskirja alusel (sealhulgas Lepingu sõlmimise, kehtimise, mittekehtimise, ellu viimise ja tühistamise küsimused) kehtivad Eesti Vabariigi seadused ja neid tõlgendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.
16.8. Iga vaidlus, arusaamatus või nõue, mis tekib sellest Eeskirjast või on seotud selle Eeskirjaga, selle rikkumisega, lõpetamise või mittekehtimisega, lahendatakse lõplikult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
16.9. Avaldused või kaebused Müüja e-poest soetatud Kauba kohta võib Ostja esitada tarbijate vaidluste lahendamise elektroonilisel platvormil – http://ec.europa.eu/odr/.
16.10. Tarbijakaitsega seotud vaidlused lahendab kohtuväliselt Riiklik tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn, www.komisjon.ee.
Kontaktid
Sejler OÜ
Reg.nr 14479839

+372 5323 2362
(Viber, WhatsApp)

sejler@sejler.ee
Kurni 16a, Tallinn
11623 Estonia
Palun kirjutage meile, suhtleme hea meelega
Klõpsates nupule, nõustute isikuandmete töötlemisega.
Kliendi poolt edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Kliedit nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.
Üksikasjalikum teave on privaatsuspoliitika
Click to order
Ostukorv
Total: 
Ostude jätkamiseks sulgege ostukorvi. Valitud tood jääb ostukorvi.
Kohaletoimetamine
Eeldav tarneaeg on märgitud toode kirjelduses. Võtke meie ühendust et teada täpse tarneaga.
Sooduskood (kui on)
Payment method
Pärast teabe kontrollimist kinnitame tellimuse, millest teavitame teid täiendavalt.
Klõpsates nupule, nõustute te isikuandmete töötlemisega.
Klient poolt edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Klient nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.
Made on
Tilda